Eva trives best når hun får jobbe allsidig, – og gleder seg til å være med på to kirkekonserter i Trondheim de neste ukene.

Søndag 24. januar synger hun sammen med Terje Winge, professor i kirkemusikk og orgel ved Norges musikkhøgskole, i Tempe kirke kl. 18.00.

Søndag 7. februar kl. 14.00 er hun med på “Søndag i Vår Frue”, Vår Frues kirke, sammen med pianist Knut Størdal.