Nordnorske perler

Eva gleder seg stort til å være med på konserten “Nordnorske perler” i kirka på hjemstedet sitt, Herøy, 12. november 2016 kl. 17.

Alf Knutsen spiller klaver og Herøykoret, lokale solister samt orkester under ledelse av Lars Olav Mogård-Larsen opptrer.

Kirkekonserter i Trondheim

Eva trives best når hun får jobbe allsidig, – og gleder seg til å være med på to kirkekonserter i Trondheim de neste ukene.

Søndag 24. januar synger hun sammen med Terje Winge, professor i kirkemusikk og orgel ved Norges musikkhøgskole, i Tempe kirke kl. 18.00.

Søndag 7. februar kl. 14.00 er hun med på “Søndag i Vår Frue”, Vår Frues kirke, sammen med pianist Knut Størdal.

 

 Page 1 of 3  1  2  3 »